Welcome to Jan´s Website

"Life is an impossible project", what Peter Glas once told me got stuck in my mind. I now use my blog as one of several strategies for managing my awkward life project. "A human is human´s joy." I want to understand Odin´s words in the Viking poem Havamal in the meaning that my friend Esther Hautzig gave them; in Yiddish a Mensch, “human being”  means "a good and honourable person". Such people are, despite the inferno we find around us, our joy. You who read my blog are welcome to respond to what I write, with curse or praise. That you read it is joy enough.

 

Välkommen till Jans webbsida

Livet är ett omöjligt projekt”, vad Peter Glas en gång sa till mig har fastnat ordentligt och jag använder nu min blogg som en av flera strategier för att hantera mitt besvärliga livsprojekt. ”Människa är människas glädje” Odins ord i Havamål vill jag förstå i den mening som min väninna Etsher Hautzig en gång gav dem; på jiddisch betyder Mensch ”en god och hederlig människa” och sådana människor är, trots det helvete vi finner omkring oss, vår glädje. Du som läser min blogg är välkommen att reagera på vad jag skriver, med ris eller ros, att du läst den är glädje nog.

Blog

12/02/2016 21:49
Why do humans fight? Why all the copious blood? Can letting blood be right, since hubris makes it flow in the mud?    Came to think of the Swedish vaudeville writer Emil Norlander´s poignant tune from 1915 and have been humming it after I a week ago began to sense that the year is...
11/26/2016 13:58
“My IQ is one of the highest — and you all know it! Please don’t feel so stupid or insecure; it’s not your fault,” a Donald Trump twitter from 8 May, 2013. An occasional feature in horror movies is when a person removes his/her face, revealing it as a mask hiding no features whatsoever. One famous...
11/12/2016 14:53
Varför skola mänskor strida, varför skall det flyta blod. Varför skall så många lida blott för någras yvesmod.   Kom att tänka revyförfattaren Emil Norlanders gripande visa från 1915 och har sedan gått och nynnat på den sedan jag för någon vecka sedan började känna av att året går mot sitt...
11/08/2016 22:39
I have a feeling that a certain knowledge of particle physics is essential in our common search for structure, how things and phenomena relate to each other. Perhaps such an endeavour is part of our genetic code. Unfortunately, it is not much I understand when I try to learn anything about particle...
11/02/2016 19:43
Jag har en känsla av att en viss kunskap om partikelfysik är väsentlig i vår jakt efter struktur, det vill säga hur allt fungerar, kanske till och hur saker och ting förhåller sig till varandra. Kanske är en sådan strävan inbyggd i vår genetiska kod? Att inte begriper någonting av vad det verkligen...
10/24/2016 16:08
Last night it was the full moon in Rome. I saw the moon's disk through our windows, its almost blinding glow made the trees´ slender trunks cast pitch black, sharp-cut shadows over the white ground. Some people find the moon's cool glow scary. My father's best friend, the Hungarian Miklós Fót,...
10/22/2016 10:16
Igår kväll var det fullmåne i Rom. Jag såg månskivan från våra fönster, desss nästan bländande sken fick trädens slanka stammar att kasta becksvarta, skarpskurna skuggor over den vita marken. En del männsikor tycker månens kyliga sken är skrämmande. Min fars bäste vän, ungraren Miklós Fót, led av...
10/15/2016 11:10
A few years ago, in a Hässleholm, far from the rest of the world, I asked some of my students to read Joseph Conrad's Heart of Darkness, as attentively as they could. They participated in a study programme called "international relations" and I wanted to confront them with the how the prisms...
10/10/2016 20:10
I Hässleholm, fjärran från resten av världen, bad jag för några år sedan mina elever att så noggrant som möjligt läsa Joseph Conrads Mörkrets hjärta.  De studerade inom ett program som kallades ”internationella relationer”.  Jag ville konfrontera dem med hur böckernas prismor bryter...
09/13/2016 11:25
A few days ago I saw a picture of an artist I have not seen or heard of before, something that is not particularly surprising considering how much art there is to be seen in the world. But nevertheless, I was for some reason pleasantly surprised by that picture - House by the Lake: Skaters on the...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

BLOG LIST

Literature meets us somewhere between poetry and reality. While reading we are confined in ourselves, perceiving the text through the eyes and minds that life has created for us. I spend most of my time alone in our house, in the woods by the lake. For sure, I work three days a week at a...
Litteraturen möter oss någonstans mellan dikt och verklighet. Vi läser inneslutna i oss själva, ser genom de ögon livet skapat oss. Jag tillbringar det mesta av min tid ensam i vårt hus, i skogen vid sjön. Visserligen är jag tre dagar i veckan verksam på en skola i Landskrona, men där känner...
I had planned to clear the grounds around our house from twigs and fallen leaves. Accordingly, I went outside quite early in the morning. The sky was bright blue, though it soon became clouded and it did not take long before the rain poured down, preventing my outdoor activities. Back in the...
Jag hade tänkt rensa tomten från kvistar och löv. Gick upp tidigt. I gryningen sken solen och himlen var klarblå, men snart började det skya, det dröjde inte länge förrän regnet öste ner och förhindrade allt utearbete.  Flydde in i huset, gjorde en brasa och drog fram en bok ur hyllan. Det...
The weather changes from cold to relative varmth; sunshine, drizzle, floating clouds and starry nights. Yesterday, a milky white sky occasionally cracked up and turned into a dramatic spectacle when fast-gliding cloud formations allowed the sun, for a minute to two, to illuminate an autumn...
Vädret skiftar från kyla till relativ värme; solsken, duggregn och piskande skyfall. Igår sprack himlen emellanåt upp i dramatiska, snabbt framglidande molnformationer mellan vilka solen under någon minut förgyllde den höstliga prakten kring sjön. Jag öste båten och rodde ut. Kastvindar skapade...
Occasionally, I worry about my bad physical condition and increasing obesity. Do I keep on passing an age limit without really noticing it? Soon it will be difficult for me to bend down, it will be cumbersome to get up from an armchair, days will disappear without leaving much of a trace. I will...
Emellanåt oroar jag mig för dålig kondition och tilltagande fetma. Håller jag på att passera en åldersgräns, utan att märka det? Snart får jag svårt för att böja mig ner, det kommer att kosta på att stiga upp ur fåtöljen, dagarna svinner bort. Jag blir andfådd i trappor, huden skrynklas, håret...
My parents told me that I did not speak until I was more than three years old. This sounds somewhat strange to me, though considering that their children's development is close to heart of most parents, they were probably right. After opening my mouth for the first time to express comprehensible...
Mina föräldrar har berättat att jag inte talade förrän jag var mer än tre år. För mig låter det underligt, men med tanke på att deras barns utveckling står i centrum för de flesta goda föräldrar, så hade de säkert rätt. Märkligt är det dock, eftersom jag efter att ha öppnat munnen för att formulera...
Items: 1 - 10 of 187
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact

In Spite Of It All, Trots Allt janelundius@gmail.com